Три вида полова идентичност

Разнообразието е част от живота ни. Може да го идентифицираме във всяко наше ежедневно взаимодействие с околните. Когато говорим за сексуално и полово разнообразие, говорим за различните начини, по които човешките същества могат да живеят, да се наслаждават и да изразяват своята сексуална ориентация и полова идентичност.

Половата идентичност е индивидуалното и субективно възприятие на всеки индивид по отношение на пола. С други думи, дали възприемате себе си като мъж, като жена или като нито едно от двете, и начина, по който преживявате това възприятие в ежедневието си.

Цисджендър
Терминът „цисджендър“ се отнася до хора, чиято полова идентичност съвпада с техния биологичен пол и с пола, определен за тях при раждането.

Думата започва да придобива значение през второто десетилетие на този век. Започва да се използва, за да направи видим факта, че това, което обикновено приемаме за „нормално“, е само една опция сред много други.

Трансидентичности
Представката транс означава „от другата страна“ или „през“. Тя се използва за описание на различни идентичности и изрази на пола, които имат общ факт, че полът, определен за хората при раждането им, не е в съответствие с пола, с който индивидът възприема себе си.

Под този термин може да категоризираме житейския опит на транссексуални хора, травестити и други.

Трансидентичностите се отнасят към хора, които се идентифицират като небинарни.

Трансженственост
Изразът „трансженственост“ обхваща хора, които са били причислени към мъжки пол по време на тяхното раждане. Въпреки това тяхната полова идентичност е ориентирана към социално и културно конструирания женски пол.

Трансмъжественост
По същия начин „трансмъжественост“ се отнася за хора, на които е определен женски пол при раждането. Независимо от това, тяхната полова идентичност е ориентирана към социално и културно конструирания мъжки пол.

Пол небинарен
Хората с небинарен пол са тези, които не се идентифицират с пола, определен за тях по рождение. Въпреки това, нито те се идентифицират като мъже или жени. Всъщност те са хора, които могат да се движат между различни изрази на пола (gender fluid). Алтернативно, те се идентифицират с неутрален пол без маркери за разлика спрямо женския или мъжкия пол.

Идентичности на предците
Тези категоризации са рамкирани както в биомедицинския модел, така и в исканията на групите за признаване на правата на сексуалните дисиденти. С други думи, те са част от един западен начин на разбиране и подчиняване на пола и сексуалността.

Различните местни общности обаче са изградили свои собствени категории, които често надхвърлят половата бинарност. Те са склонни да асимилират сексуалното разнообразие като израз на течна връзка с природата. Два примера са самоличността на muxe и на двата духа.

Muxe
Хората muxe произхождат от сапотекската култура на Оахака, Южно Мексико. Терминът идва от начина, по който думата жена се произнася на испански от 16-и век. Използва се за обозначаване на хора, на които е определен мъжки пол при раждането, но които се идентифицират с женски полови идентичности.

В мексиканското общество хората от muxe се приемат като трета идентичност. Те съществуват извън родовата двоична система. Освен това те участват в различната динамика на обществото и са признати и уважавани за тяхното изразяване на пола.

Два духа
В местните народи на Северна Америка категорията два духа се използва за обозначаване на хора, които приемат както мъжки, така и женски роли и идентичности.
През последните десетилетия потомци на различни местни народи от Съединените щати и Канада отново присвоиха този термин, за да претендират не само за своята сексуална идентичност, но и за етническия си произход.

ПОКАЖИ КОМЕНТАРИТЕ
Храната, която топи мазнините на корема
Най-странните фетиши в секса
Училищни конфликти – съвети за родители
АББА проправя пътя на шведската музика на международната сцена
Рейки – енергията, която лекува

Напишете дума/думи за търсене