Как Бербатов флексва, а дъщерите му със сигурност столкват

Димитър Бербатов бил удивен от езика на дъщеря си.

Езикът на децата и внуците - първи безплатен урок

Новите поколения използват видоизменени с български наставки чуждици, които придобиват друг смисъл

Езикът, на който говорят днешните млади, е неразбираем за по-възрастните не защото е много таен, а защото думите се образуват по необичаен начин със своеобразно хибридизиране на английски с български наставки.

Възрастните, дори и да знаят чуждия език, се затрудняват. В такава ситуация попада Димитър Бербатов, който със сигурност знае английски заради престоя си в “Манчестър Юнайтед”. В спор с него дъщеря му използвала думата “флексвам”, за която той поискал разяснение, за да знае дали да се обижда, или радва. А това е типичен пример за езиков хибрид - от анлийското flex - опъвам, и българската наставка за първо лице единствено число терминът добил смисъл на “самоизтъквам се”.

Затова големият футболист правилно реагира на дъщеря си - “Аз съм Бербатов и мога да флексвам!”.

По подобен начин се образуват и други думи като прочутата “столквам”. Ще рече “следя някого в социалните мрежи”. Тя идва от английската stalker - преследвач. Със столквам се описва явлението, при което човек, без да го прави явно, преглежда профила на някого, обичайно от противополжния пол - гледа снимки, приятели, локации.

Езиковеди отбелязват, че днешното арго на младите е с по-малко тарикатски думи, отколкото на предишни поколения.

Четете още за езика на младите и грешките в съботния очерк на "24 часа" - “Войната на думите”.

ПОКАЖИ КОМЕНТАРИТЕ

Напишете дума/думи за търсене